© aede -nederland 2018 where global people meet

European Literacy and Citizenship Education

AEDE-Nederland heeft deelgenomen aan het Europese Erasmus+ project “ElicitPlus”. Het    projectconsortium    bestond    uit    partners    van    13    verschillende    Europese    landen, waaronder   universiteiten,   onderwijsinstellingen,   verenigingen,   INGO's,   scholen,   bedrijven   en lokale   overheden.   De   doelgroepen   waren   volwassenen   die   betrokken   zijn   bij   formeel   en informeel onderwijs maar ook studenten op alle niveaus, van scholen tot universiteiten. De    hoofdactiviteiten    waren    de    implementatie    van    verschillende    opleidingsmodules.    De modules   en   het   pedagogische   materiaal   werden   ontworpen   in   het   eerste   jaar,   gebaseerd   op   de   kaders   van competenties   die   op   twee   niveaus   door   ELOS   (CFEC)   en   ELICIT   zijn   uitgewerkt.   Gedurende   het   tweede jaar   zijn   ze   getest   en   bijgewerkt   zodat   ze   in   het   laatste   jaar   van   het   project   geïmplementeerd   en geëvalueerd   konden   worden.   Voor   de   verschillende   modules   heeft   Elicit   +   toolkits   ontwikkeld   welke beschikbaar zijn in een papieren versie maar ook als web-based tools.   AEDE-Nederland     heeft    in    samenwerking    met    Interprimair    Europe     en    JAEL    Educatie     een    manual samengesteld welke u HIER in PDF kunt downloaden. Cursussen Het   partnerschap   ELICITPLUS   organiseert   in   2018   meerdere   cursussen   “European   Literacy   and   Citizenship Education”   voor   schoolleiders,leerkrachten   PO,VO   en   MBO.   Alle   cursussen   komen   in   aanmerking   voor   een Elicit+   subsidie.   De   5-7   daagse   cursussen   zijn   laaggeprijsd   en   dat   betekent   dat   ze   wellicht   uit   het reguliere (na)scholingsbudget van de organisatie kunnen worden betaald. Zie ook: www.elicitplus.eu.   Voor de cursus in Den Haag: www.elicitplus.aede.nl .

Association Européenne des Enseignants

       dè veldorganisatie voor internationalisering in het onderwijs

Association Européenne

des Enseignants

dè veldorganisatie voor internationalisering

in het onderwijs

© aede -nederland 2017 where global people meet  

European Literacy and Citizenship

Education

AEDE-Nederland      heeft      deelgenomen      aan      het Europese Erasmus+ project “ElicitPlus”. Het   projectconsortium   bestond   uit   partners   van   13 verschillende        Europese        landen,        waaronder universiteiten,     onderwijsinstellingen,     verenigingen, INGO's,   scholen,   bedrijven   en   lokale   overheden.   De doelgroepen   waren   volwassenen   die   betrokken   zijn bij     formeel     en     informeel     onderwijs     maar     ook studenten     op     alle     niveaus,     van     scholen     tot universiteiten. De    hoofdactiviteiten    waren    de    implementatie    van verschillende   opleidingsmodules.   De   modules   en   het pedagogische    materiaal    werden    ontworpen    in    het eerste      jaar,      gebaseerd      op      de      kaders      van competenties   die   op   twee   niveaus   door   ELOS   (CFEC) en   ELICIT   zijn   uitgewerkt.   Gedurende   het   tweede jaar   zijn   ze   getest   en   bijgewerkt   zodat   ze   in   het laatste    jaar    van    het    project    geïmplementeerd    en geëvalueerd   konden   worden.   Voor   de   verschillende modules    heeft    Elicit    +    toolkits    ontwikkeld    welke beschikbaar   zijn   in   een   papieren   versie   maar   ook   als web-based tools.   AEDE-Nederland       heeft      in      samenwerking      met Interprimair   Europe    en   JAEL   Educatie    een   manual samengesteld      welke      u      HIER      in      PDF      kunt downloaden. Cursussen Het   partnerschap   ELICITPLUS   organiseert   in   2018 meerdere      cursussen      “European      Literacy      and Citizenship                     Education”                     voor schoolleiders,leerkrachten     PO,VO     en     MBO.     Alle cursussen    komen    in    aanmerking    voor    een    Elicit+ subsidie.   De   5-7   daagse   cursussen   zijn   laaggeprijsd en    dat    betekent    dat    ze    wellicht    uit    het    reguliere (na)scholingsbudget     van     de     organisatie     kunnen worden betaald. Zie ook: www.elicitplus.eu.   Voor de cursus in Den Haag: www.elicitplus.aede.nl .