rengt onderwijsmensen bijeen die de samenwerking tussen de Europese volkeren een warm hart toedragen.

European Education Policy Network

AEDE-NL is partner of the The European Education Policy Network on Teachers and School Leaders. The European Education Policy Network (EEPN) chose to focus on how to make teacher and school leader careers more attractive in different European countries. The aim of the research was to offer a basis for policy development and imple - mentation at different governance levels as well as for informing the work of the European Commission (EC) on teacher and school leader careers for inclusive quality education in all European Union Member. The research will form the basis for formulating and promoting policy recommendations in the field of teacher and school leader careers. We are now in our third project year. The results from the third year are avail - able. You can download them from the EEPN-website . More project information: https://educationpolicynetwork.eu

European Culture Project

AEDE-NL neemt, samen met andere Europese landen, deel aan het Erasmus+ project ECP (European Culture Project). De startbijeenkomst was begin december 2021 in Parijs. Achtergrond De stichters van de Europese Unie kozen ervoor haar op te bouwen rond hoofdzakelijk institutionele en sociaal-economische projecten, waarbij zij op de een of andere manier vergaten dat er geen sprake is van een echte unie zonder het delen van gemeenschappelijke, ethische en esthetische waarden, die alleen in staat zijn mensen samen te brengen rond hoopvolle doelstellingen. Dit is wat een gemeenschappelijke cultuur kan bereiken. Zij zal leiden tot meer eenheid, solidariteit, vertrouwen en wederzijdse hulp tussen alle Europese burgers. Het is dan ook rond een gemeenschappelijke cultuur dat de Europese landen in staat zullen zijn een meer soevereine, meer veerkrachtige, meer duurzame en meer inclusieve Unie te vormen. Via onze nieuwsbrief wordt er met enige regelmaat een stand van zaken van het verloop gegeven. Het verslag van de vierde bijeenkomst in Letland kunt u HIER inzien. Er zijn inmiddels een aantal lesbrieven ontwikkeld in de Nederlandse, de Franse en de Engelse taal. Onderwerpen tot nu toe: BOB DYLAN, BREMER MUZIKANTEN, MONDRIAAN, PICASSO, RAVEL, SAINT PHALLE, SCHLEIFFERT, EN ROUTE LETLAND,BEETHOVEN en EN ROUTE FRANCE. Deze lesbrieven kunt u downloaden en gebruiken in het onderwijs nadat u uw naam, school, schooladres en mailadres heeft ingevuld. *** NAAR DOWNLOAD FORMULIER *** Voor vragen kunt u contact opnemen met onze projectleidster Charlotte Vel - lenga. Mail : ch.vellenga@aede.nl

New schoolyear

At the beginning of the new school year, it might be nice to start the English class with a poem which is appropriate for this purpose. Through THIS LINK you can download three poems. They are Breaking Free by Stuart Kestenbaum, Sick by Shel Silverstein and Give Yourself Some Flowers by Marcus Amaker. Enjoy these poems. We wish you a good school year. AEDE Nieuwsbrief De AEDE geeft tenminste 4 maal per jaar een digitale nieuwsbrief uit. In deze nieuwsbrief staan o.a. praktische zaken over mogelijkheden voor internationalis - eren in het onderwijs. Vul uw naam en emailadres in op het aanmeldformulier en verstuur de aanmelding. Let op! U wordt via het ingevulde mailadres gevraagd uw aanmelding te bevestigen. Na bevestiging ontvangt u binnen 10 minuten onze laatste uitgegeven nieuwsbrief. Link naar het aanmeldformulier.

Association Européenne des

Enseignants

where global people meet

richt zich tot alle leraren die geïnteresseerd zijn in de internationale dimensie in het onderwijs, zowel uit het basis- en het voortgezet onderwijs als ook zij, werkzaam in het beroeps- en hoger onderwijs; organiseert cursussen / trainingen die voortkomen uit Europese projecten; wil een ontmoetingsplaats zijn waar leraren van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen; organiseert “good practice” bijeenkomsten m.b.t. internationalisering in het onderwijs; neemt deel aan Europese onderwijsprojecten; is actief in internationale netwerken om scholen te ondersteunen bij de zelfevaluatie van interna - tionale projecten.

Bestuur

Hellen Janssen, voorzitter (Boxmeer) Klaas Fokkinga, secretaris-penningmeester (Nes Noardeast-Fryslân) Pieter van der Heijden,lid (Oss)

B